Over mij

Mijn naam is Marloes Berghuis, 37 jaar jong en geboren en nog steeds woonachtig in het mooie Drenthe.

Al vroeg wist ik dat ik graag in de zorg wilde werken en heb dan ook in 2003 mijn opleiding sociaal pedagogisch werk niveau 4 afgerond. Na mijn stages binnen dagbesteding en woonvoorzieningen voor volwassenen met een verstandelijke en psychische beperking, ben ik terecht gekomen op een gezinsvervangend tehuis. Hier wonen kinderen van 4 tot 20 jaar met een verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek. Hier heb ik in 15 jaar tijd ontzettend veel geleerd en door de vele cursussen die ik afgerond heb, heb ik mij nog beter in het werkveld kunnen verdiepen. 
De laatste jaren heb ik gewerkt als ambulant gezinsbegeleider. Bij deze functie heb ik veel ervaring opgedaan in verschillende zorg- en opvoedvragen binnen het gezin. Ik heb een mooi netwerk opgebouwd in de wereld van de zorg bij zowel gemeentes, als bij verschillende instanties. 
Naast de zorg ben ik ook altijd werkzaam geweest in het cafĂ©/restaurant van mijn vader. De Cerck is opgericht in 2004. In deze jaren heb ik veel geleerd over het reilen en zeilen in de horeca. In de horeca  heb ik  heb ik het altijd ontzettend naar mijn zin, net als in de zorg. Bij beide staat het contact met mensen centraal.
Vanwege het met pensioen gaan van mijn vader, kreeg ik de geweldige kans om dit bedrijf over te nemen en de horeca te gaan combineren met de zorg.

Kennis/ervaring:

 • Diploma Sociaal pedagogisch werk niveau 4
 • WMO Consulent
 • Opvoed Coach
 • Autisme
 • Competentie gericht werken
 • Driehoekskunde
 • Gedragsproblematiek
 • Methodisch omgaan met verbaal en agressief gedrag
 • Voorkomen van en omgaan met ongewenst gedrag
 • Omgaan met verbale agressie
 • Oplossingsgericht werken
 • Signs of safety
 • Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
 • BHV/EHBO